Stödmurar till småbåtshamn i skärgården

 

I Stockholms skärgård på Blidö skall en småbåtshamn byggas, entreprenören har valt att köpa murar från Timrå Betong som skall skapa den 130meter långa kajkanten. Detta eftersom vi kan leverera murar som motsvarar kundens stränga krav. Med högkvalitativ betong innehållande anläggningscement och projektspecifik problemlösning utformas murarna att ställas i den  marina miljön. Stödmurarna från Timrå Betong är CE-märkta, vår tillverkningsprocess är styrd av våra ISO 9001 och branschspecifika certifieringar. Prova stödmurar från Timrå Betong till ditt nästa projekt!